Bio Vendor

Váš partner pro mikrobiologickou laboratoř

VersaTREK®‬ 528 hemokultivační systém, kapacita 528 vzorků

VersaTREK®‬ 528 hemokultivační systém, kapacita 528 vzorků
Katalogové číslo: 6528-22-220
Velikost balení: 1 ks

Popis

Automatizovaný detekční systém určený pro detekci mikroorganismů z krevních vzorků a vzorků sterilních tělních tekutin, testování sterility krve, detekci mykobakterií a testování citlivosti na 5 základních antituberkulotik. VersaTREK® detekuje pozitivitu, respektive negativitu vzorků na základě měření změn tlaku v prostoru nad tekutým médiem obsahujícím vzorek uvnitř kultivační lahvičky. Jeho modulární řešení umožňuje kultivaci 96 - 528 vzorků najednou.