VacEZor Virus Mini Kit (480)

VacEZor Virus Mini Kit (480)
Katalogové číslo: VVN500
Výrobce: TAIGEN Bioscience
Velikost balení: 480 testů

Popis

VacEZor VVN Mini Kit je určen pro manuální a poloautomatizovanou extrakci celkové virové nukleové kyseliny (RNA a DNA) ze séra, plazmy, moči, liquoru, buněčných vzorků a dalších. Využívá konvenční metodu extrakce pomocí kolonek se silika-membránou. Toto řešení umožňuje extrakci DNA z objemu až 5 ml, což výrazně zvyšuje výtěžek izolace. Optimalizované protokoly nabízejí extrakci vysoce kvalitní virové nukleové kyseliny bez bílkovin, nukleáz a jiných nečistot. Nukleové kyseliny izolované pomocí tohoto kitu na přístroji Labturbo jsou určeny k přímému použití v následných molekulárně genetických aplikacích, jako je PCR, real time PCR nebo jiné enzymatické reakce.

© BioVendor 2013 Created by REDENGE