Bio Vendor

UGT1A1*28 genotyping kit - gel based detection, includes all controls

UGT1A1*28 genotyping kit - gel based detection, includes all controls
Katalogové číslo: UG-G50
Výrobce: EntroGen
Velikost balení: 50 testů

Popis

UGT1A1 - způsobuje Gilbertův Syndrom
Kit určen pro gelovou elektroforézu
RUO

Gilbertův syndrom je autozomálně recesivní onemocnění, charakterizované benigní nepřímou hyperbilirubinémií s intermitentními projevy ikteru. Projevuje se chronickým zvýšením nekonjugovaného bilirubinu v séru bez přítomnosti bilirubinu v moči, bez hyperhemolýzy a bez dalších známek jaterního onemocnění. Jeho incidence je u indoevropské populace 3 - 15% (v ČR 5%). Je způsoben sníženou aktivitou enzymu UDP- glukuronyltransferázy A1, která je kódovaná genem UGT 1A1.
Nejčastější příčinou Gilbertova syndromu (více než 90% případů) je inzerce TA sekvence v TATA boxu v promotorové oblasti genu UGT 1A1.
U onkologických pacientů, kteří jsou léčeni irinotecanem (lék CAMPTO) a kteří jsou rovněž homozygoti (7TA/7TA), event. heterozygoti (6TA/7TA) se mohou objevit komplikace ve stavu pacienta (leukopénie a diarrhea). Proto se doporučuje vyšetřit pacienta na přítomnost inzerce TA v promotoru UGT 1A1 genu.

http://www.entrogen.com/web2/ugt1a1-genotyping-reagents-irinotecan-toxicity

Reference
1.Rouits et al., Clin Cancer Res. 2004" " 10:5151-5159
2.Iyer et al., J Clin Invest. 1998" " 101:847-854
3.Proceedings from FDA Clinical Pharmacology Subcommittee, November 3-4, 2004. (http://www.fda.gov/ohrms/dockets/ac/04/briefing/2004-4079B1_03_Topic1-TabA.pdf)
4.Innocenti et al., J Clin Oncol. 2004" " 22:1382-1388
5.Beutler et al., Proc Natl Acad Sci USA. 1998" " 95:8170-8174

Související produkty

  • DPYD (IVS14+1G>A) mutation analysis kit

    DPYD (IVS14+1G>A) mutation analysis kit

    Kód: DD-G50EntroGen

    Komplexní prediktivní test k posouzení rizika toxicity při léčbě nádorových onemocnění 5-FU. Kit detekuje genetické varianty (IVS14+1G>A) v jednom genu pro DPYD (dihydropyrimidindehydrogenázu), který je zodpovědný za významnou část závažných nežádoucích reakcí na léčbu 5-FU.

Ke stažení