Bio Vendor

Váš partner pro imunologickou laboratoř

tTG New Generation GA

tTG New Generation GA
Katalogové číslo: AE-3516
Výrobce: Aesku.Diagnostics GmbH & Co. KG
Velikost balení: 96 jamek

Popis

AESKULISA tTg-GA New Generation je imunoenzymatická souprava pro kvantitativní a kvalitativní stanovení IgA a/nebo IgG protilátek proti neoepitopům tkáňové transglutaminázy v lidském séru.