Bio Vendor

Váš partner pro imunologickou laboratoř

tTg-IgG (tissue-Transglutaminase)

tTg-IgG (tissue-Transglutaminase)
Katalogové číslo: AE-3504
Výrobce: Aesku.Diagnostics GmbH & Co. KG
Velikost balení: 96 jamek

Popis

AESKULISA tTg-G je enzymoimuno-analytická souprava nové generace pro kvantitativní a kvalitativní detekci protilátek proti neo-epitopům tkáňové transglutaminázy (tTg) v lidském séru. Tato metoda využívající humánní rekombinantní transglutaminázu přemostěnou gliadin-specifickými peptidy vytváří neo-epitopy tTg, které zaručují výraznou senzitivitu a specifičnost tohoto testu.
Tato metoda se využívá k diagnostice a monitorování celiakie (gluten-senzitivní enteropatie).