Bio Vendor

Váš partner pro imunologickou laboratoř

tTg-IgA (tissue-Transglutaminase)

tTg-IgA (tissue-Transglutaminase)
Katalogové číslo: AE-3503
Výrobce: Aesku.Diagnostics GmbH & Co. KG
Velikost balení: 96 jamek

Popis

AESKULISA tTg-A je enzymoimuno-analytická souprava pro kvantitativní a kvalitativní detekci protilátek proti tkáňové transglutamináze (tTg) v lidském séru. Tato metoda využívající humánní rekombinantní tTg (který je z 80% homologní s humánním antigenem), poskytuje ve srovnání s metodami využívajícími morčecí antigen vynikající specifičnost a senzitivitu.
Tato metoda se využívá k diagnostice a monitorování celiakie (gluten-senzitivní enteropatie).