Bio Vendor

Váš partner pro

klinickou laboratoř

Tetravalentní antisérum CDT / IS

Tetravalentní antisérum CDT / IS
Katalogové číslo: S-2057
Výrobce: SEBIA
Velikost balení: pro 70 vzorků

Popis

Tetravalentní antisérum CDT / IS je určeno pro úpravu, pokud je zapotřebí, vzorků vykazujících rušení při kvantifikaci izoforem transferinu v lidském séru postupem CAPILLARYS CDT se systémem CAPILLARYS. Mělo by se použít se sadou CAPILLARYS CDT, SEBIA kat. č. 2008, a specifickými dilučními segmenty CDT / IS, SEBIA, kat. č. 2083.
Tetravalentní antisérum CDT / IS se používá pro doplňkový postup CAPILLARYS CDT / IS a speciálně se doporučuje pro úpravu vzorku, když dojde k následujícímu rušení :
- zobrazení jedné nebo mnoha dalších frakcí na záznamu nebo jedna široká frakce disialotransferinu,
- posun elektroforetického záznamu, který znemožňuje kvantifikaci CDT.
Tetravalentní antisérum CDT / IS je určeno na analýzu 70 vzorků.
Pro diagnostické použití In Vitro.


BEZPEČNOSTNÍ LIST ke stažení zde


NÁVOD ke stažení zde