Test Xpert® NOROVIRUS

Aktuální situace, úvod

• Norovirus je nejčastější příčinou gasteroenteritidy ve zdravotnických zařízeních. Lidské patogeny z rodu norovirů způsobují nejméně 95% nebakteriálních gestroenteritických epidemií a 50 % ze všech gastroenteritických epidemií na celém světě.
• Nejvíce jsou ohroženi pacienti s oslabenou imunitou včetně starších osob a dětí.
• Noroviry mohou být přenášeny přes potravu kontaminovanou fekáliemi nebo vodu z osoby na osobu, ale může docházet i k přenosu vzdušnou
cestou díky aerosolizaci zvratků, které typicky obsahují hojné množství infekčních virových částic.. Jsou odpovědné za 58% tuzemských onemocnění, která jsou vyvolaná původcem v potravinách.
• U lidí jsou za většinu případů odpovědné Norovirus Genogroup I (GI) a Norovirus Genogroup II (GII).

Aktuální potřeba a limitace

• Vysoce komplexní RT-qPCR je nejrozšířenější diagnostická metoda pro zjištění RNA norovirů. Nevýhodou může být dlouhá časová prodleva při čekání na výsledek, někdy i v řádu několika dnů.
• Enzymové imunotesty (EIA) pro zjištění noroviru ve vzorcích stolice se používají během epidemií. EIA nejsou v současné době dost sensitivní (<50%) pro diagnózu individuálních případů.
• Při kontrole šíření Noroviru během epidemie je potřeba přesný a rychlý výsledek.

Účel použití

• Test Xpert NOROVIRUS, který se provádí na analyzátoru Cepheid GeneXpert, je kvalitativní in-vitro diagnostický test pro rychlé určení a rozlišení skupiny I a II genotypu Noroviru ze vzorků stolice odebraných od jedinců se symptomy s akutní gastroenteritidou.
• Test využívá automatickou real-time polymerázovou řetězovou reakci (RT-PCR) ke zjištění přítomnosti RNA Noroviru.
• Test Xpert NOROVIRUS je určen pro stanovení infekcí způsobených Norovirem.

Molekulární test přináší

• RT-PCR je zlatým standardem pro stanovení provirů s lepší sensitivitou.
• Přesné stanovení skupin genotypů poskytuje důležité epidemiologické informace.
• Rozpoznání patogenu spojeného s infekční epidemií ve zdravotnických zařízeních.

Proč GeneXpert®?

• Kvalitativní diagnostický test pro přesné zjištění skupiny genotypu I a II Noroviru.
• Tento test poskytuje možnost okamžité reakce na požadavek vyšetření přítomnosti Noroviru.
• Jediná platforma, která poskytuje možnost provedení široké škály testů okamžitě na vyžádání.
Příprava vzorku srovnatelná s testem na Clostridium Difficile, tedy 2-3 minuty manuální práce. Veškeré další kroky jsou automatizovány.

Vliv

• Rychle a efektivně určí pacienty s Norovirem, tím pomáhá při snižování možnosti propuknutí epidemie.
• Výsledky okamžitě na vyžádání umožňují poskytovatelům zdravotní péče provádět důležitá rozhodnutí, která brání dalšímu šíření na citlivé pacienty.
• Kontrola nad rozšířením epidemie noroviru může mít pozitivní vliv na celkové náklady na péči.

Xpert Norovirus

• Test na vyžádání Cepheid Xpert eliminuje potřebu dalších nebo opakovaných testů a rozezná Norovirus GI/GII v 90 minutách.

Více informací: zde

© BioVendor 2013 Created by REDENGE