Sjezd ČSKB 2015

Vážení obchodní přátelé,

 

od 20. do 22. září nás můžete zastihnout na Celostátním sjezdu  České společnosti klinické biochemie, který se koná v Hotelu Voroněž

v Brně.

 

Nosným tématem našeho sjezdu je stejně jako v případě letošního EUROMEDLABU problematika klinické aplikace laboratorních aktivit, spolupráce s klinickými kolegy i jejich pohledy na klasické klinicko biochemické domény.

 

Dvě plenární přednášky budou věnovány pokrokům a budoucnosti molekulární biologie v laboratorní diagnostice. Přednesou je prof. Maurizio Ferrari, President IFCC, Hospitale San Raffaele Milano a prof. Michael Neumaier, president DGKL, Medizienische Fakultät Mannheim der Universität Heidelberg.

 

Prostor bude věnován i neopominutelným tématům, jako je kvalita, laboratorní instrumentace a analytika.

 

Tradiční Hořejšího přednášku přednese doc. Petr Štern na široce mezioborově pojaté téma aplikované imunochemie.

 

Více informací o akci naleznete zde.

 

Těšíme se na setkání s Vámi!

© BioVendor 2013 Created by REDENGE