Bio Vendor

Reagencie pro end point PCR

V naší nabídce naleznete široké spektrum jednotlivých komponent pro provádění PCR reakcí.  Jedná se zejména o enzymy, reakční směsi, master mixy pro standardní i real-time PCR, polymerázy a další používané enzymy, včetně restriktáz, směsi deoxynukleotidů, různé příměsi a speciální složky reakcí, velikostní markery, nanášecí barviva atd. Všichni naši dodavatelé patří k předním certifikovaným a kvalitním výrobcům life-science reagencií, tedy i na jejich výrobky se můžete spolehnout.