Bio Vendor

Váš partner pro molekulárně biologickou laboratoř

Reagencie pro elektroforézu

Z oblasti elektroforetického dělení proteinů a nukleových kyselin najdete v této kategorii kvalitní italské elektroforézy všech možných typů a velikostí. Nabídka zahrnuje standardní horizontální i vertikální vany pro agarózovou i polyakrylamidovou elektroforézu, blotovací jednotky, zdroje, dokumentační zařízení, transluminátory, DGGE, elektroeluční a elektroendosmósní, isoeletrofokusační a sds jednotky, výrobníky gradientu, sušičky gelů a v neposlední řadě velikostní markery a nanášecí barvy.

© BioVendor 2020 | Created by REDENGE