Bio Vendor

Váš partner pro imunologickou laboratoř

PR3 sensitive (IgG, PR3)

PR3 sensitive (IgG, PR3)
Katalogové číslo: AE-3302
Výrobce: Aesku.Diagnostics GmbH & Co. KG
Velikost balení: 96 jamek

Popis

AESKULISA PR3 sensitive je enzymoimuno-analytická souprava využívající vysoce čištěné nativní proteinázy 3 (PR3) z humánních neutrofilních granulocytů pro kvantitativní a kvalitativní detekci protilátek proti proteináze 3 v lidském séru. Anti-PR3 protilátky specificky rozpoznávají pouze epitopy přístupné na nativní PR3.Tato metoda je nástrojem v diferenciální diagnostice autoimunitní vaskulitidy