Bio Vendor

PML-RARA bcr1, bcr2, bcr3 One-Step Kit

PML-RARA bcr1, bcr2, bcr3 One-Step Kit
Katalogové číslo: LEUK4-QRT24
Výrobce: EntroGen
Velikost balení: 24 reakcí

Popis

Detekce fůzních genů
Mnoho hematologických malignit nese ve svém základu charakteristické chromozomální translokace a předpokládá se, že hrají důležitou roli v jejich patogenezi. Chromozomální translokace nalezené u leukémií a lymfomů v oblasti enhanceru nebo promotorové oblasti genu jednoho a funkční oblasti genu druhého vedou k aberantní expresi jinak standardně fungujícího genu.
Další možností je fůzování dvou genů, což má za následek narušení normální funkce přirozených genů zapojených do translokace nebo zisk nové onkogenní funkce, která podporuje proliferaci a tumorigenezi.

Detekce exprese transkriptu fúzního genu umožňuje posoudit míru minimální reziduální nemoci (MRD). Toto slouží jako jako nezávislý prognostický ukazatel pro stratifikaci léčby a ovlivňuje výsledky léčby u řady leukémií.
Molekulární monitorování pacientů umožňuje lékařům zahájit léčbu právě v bodě molekulární relapsy, což je mnohem výhodnější ve srovnání s účinností terapie po relapsu klinickém.

Všechny detekční soupravy jsou tzv "One -Step". Obsahují kompletní činidla pro detekci a kvantifikaci transkriptů fúzních genů z celkové RNA izolované z krve nebo kostní dřeně.

Dostupné varianty:

AML1-ETO: t(8;21)(q22;q22)
E2A-PBX1: t(1;19)(q23;p13)
MLL-AF4: t(4;11)(q21;q23), 4 varianty: e10-e4, e10-e5, e11-e4, e11-e5
PML-RARA: t(15;17)(q22;q21), 3 varianty: bcr1, bcr2, bcr3
TEL-AML1: t(12;21)(p13;q22)
CBFB-MYH11: Inv(16) (p13q22), 3 varianty: type A, D, E

http://www.entrogen.com/web2/pml-rara-aml-eto-e2a-pbx-mll-af4-tel-cbfb-myh11-one-step-qrtpcr-qpcr-quantitative-multiplex

Názorné video: http://www.entrogen.com/web2/videos/bcrabl.htm