Bio Vendor

Váš partner pro imunologickou laboratoř

Phospholipid-Screen

Phospholipid-Screen
Katalogové číslo: AE-3216
Výrobce: Aesku.Diagnostics GmbH & Co. KG
Velikost balení: 96 jamek

Popis

AESKULISA Phospholipid-Screen je enzymoimuno-analytická souprava pro kombinovanou kvalitativní detekci IgG a IgM protilátek proti fosfolipidům v lidském séru, využívající vysoce čištěného beta-2 glykoproteinu I, kardiolipinu a fosfatidyl -cholinu, - ethanolaminu, -inositolu, -serinu a Sfingomyelin.
Tato metoda se využívá při diagnostice a odhadu rizika trombózy u pacientů se systémovým lupus erythematosus (SLE).