Bio Vendor

Váš partner pro molekulárně biologickou laboratoř

PCR

V nejobsáhlejší kategorii naší nabídky s názvem „PCR“, zkratkou pro polymerázovou řetězovou reakci, nabídneme veškeré nutné vybavení, reagencie a komponenty, bez nichž by nebylo možné tuto metodu rychlého a snadného zmnožení úseku DNA založena na principu replikace nukleových kyselin provádět. Do této kategorie spadají standardní a ultrarychlé amplifikátory, real-time amplifikátory, samostatné reagencie pro PCR a zároveň i kompletní detekční kity, využívající tuto technologii, ve všemožných jejích podobách.

Nalezených produktů:1
  • REAL-TIME PCRMic qPCR

    REAL-TIME PCRMic qPCR

    Katalogové číslo: MIC-4


    RT PCR systém, založený na patentované magnetické indukční technologii vyhřívání, umožnující velmi rychlý ohřev: 35 cyklů/25 minut.