Bio Vendor

Váš partner pro

klinickou laboratoř

Pankreatická alfa amyláza

Pankreatická  alfa amyláza
Katalogové číslo: 10301
Výrobce: BioVendor - Laboratorní medicína a.s.
Velikost balení: 100 ml

Popis

Metoda:
Enzymatické fotometrické stanovení, ve kterém je substrát 4, 6-ethyliden-(G7)-4-nitrofenyl-(G1)-alfa-D-maltoheptaosid (EPS-G7) štěpen alfa - amylázou na různé fragmenty. Ty jsou v druhém kroku hydrolyzovány alfa-glukosidázou za vzniku glukózy a 4-nitrofenolu. Slinný izoenzym je selektivně inhibován pomocí kombinace dvou monoklonálních protilátek v průběhu preinkubační fáze. Nárůst absorbance představuje aktivitu pankreatické amylázy ve vzorku.