Bio Vendor

PAI-1 4G/5G RealFast Assay (32 testů)

PAI-1 4G/5G RealFast Assay (32 testů)
Katalogové číslo: 7-183
Velikost balení: 32 testů

Popis

 

Humánní gen SERPINE1 kóduje inhibitor 1 aktivátoru endoteliálního plasminogenu (PAI-1), který je klíčovým inhibitorem fibrinolýzy. Jednoduchá delece/inserce guaninu (4G/5G) na pozici -675 ovlivňuje úroveň exprese PAI-1. Homozygotní varianta 4G je asociována se zvýšenou hladinou koncentrace PAI-1 v plasmě o 25% oproti variantě 5G. Vyšší hladina PAI-1 souvisí s redukovanou fibrinolytickou aktivitou a tudíž poškozeným rozpuštěním sraženin. U sob s dalšími genetickými a získanými predispozičními faktory tvoří varianta 4G významné riziko venósního tromboembolismu a infarktů myokardu. Frekvence alely 4G je také průkazně vyšší u žen trpících komplikacemi v těhotenství, časnou embryonální mortalitou a preeklampsií.

Název kitu

PAI-1 4G/5G RealFastTM Assay

Katalogové číslo

7-183

Výrobce

ViennaLab

Certifikace

CE IVD

Počet testů

32

Detekované mutace

PAI-1 4G/5G

Referenční sekvence

NG_013213.1

Související produkty katalogová čísla

4-240 CVD StripAssay, 4-360 CVD StripAssay T, 4-370 CVD StripAssay A, 4-280 Apo E StripAssay, 4-290 FV-PTH StripAssay, 4-260 FV-PTH-MTHFR StripAssay, 4-330 FV StripAssay, 4-340 PTH StripAssay, 4-350 MTHFR StripAssay, 7-110 FV Leiden ReaFast Assay, 7-115 FV-PTH mpx RealFast Assay, 7-120 PTH 20210G>A RealFast Assay, 7-160 MTHFR 677C>T RealFast Assay, 7-165 MTHFR mpx RealFast Assay, 7-170 MTHFR 1298A>C RealFast Assay, 7-230 FGB -455G>A RealFast Assay, 7-240 FXII 46C>T RealFast Assay, 7-250 FXIII V34L RealFast Assay

PST-60HL (Biosan třepačka), 6-080 Typing trays, BB-PTRAY20 Trays 20well for Bee20, 6-100 StripAssay® Evaluator software

Videa

https://www.viennalab.com/support/realfast-assays

 

Související produkty

 • CVD StripAssay

  CVD StripAssay

  Kód: 4-240


  Detekce 13 mutací spojených se zvýšeným rizikem vzniku kardiovaskulárních chorob a atherosklerózy.

 • CVD StripAssay

  CVD StripAssay

  Kód: 4-240


  Detekce 13 mutací spojených se zvýšeným rizikem vzniku kardiovaskulárních chorob a atherosklerózy.

 • CVD StripAssay A

  CVD StripAssay A

  Kód: 4-370ViennaLab Diagnostics


  Detekce 8 mutací spojených se zvýšeným rizikem vzniku aterosklerózy.

 • CVD StripAssay A

  CVD StripAssay A

  Kód: 4-370


  Detekce 8 mutací spojených se zvýšeným rizikem vzniku aterosklerózy.

 • FGB -455G>A RealFast Assay

  FGB -455G>A RealFast Assay

  Kód: 7-230  <P>Detekce mutace, jejíž nositelé mají zvýšené hladinu fibrinogenu v plazmě a vyšší riziko rozvoje atherosklerózy.</P>
  <P>100 testů.</P>

 • FGB -455G>A RealFast Assay

  FGB -455G>A RealFast Assay

  Kód: 7-233  <P>Detekce mutace, jejíž nositelé mají zvýšené hladinu fibrinogenu v plazmě a vyšší riziko rozvoje atherosklerózy.</P>
  <P>32 testů.</P>

 • FGB -455G>A RealFast Assay

  FGB -455G>A RealFast Assay

  Kód: 7-230  <P>Detekce mutace, jejíž nositelé mají zvýšené hladinu fibrinogenu v plazmě a vyšší riziko rozvoje atherosklerózy.</P>
  <P>100 testů.</P>

 • FGB -455G>A RealFast Assay

  FGB -455G>A RealFast Assay

  Kód: 7-233  <P>Detekce mutace, jejíž nositelé mají zvýšené hladinu fibrinogenu v plazmě a vyšší riziko rozvoje atherosklerózy.</P>
  <P>32 testů.</P>

 • FV StripAssay

  FV StripAssay

  Kód: 4-330


  Detekce závažného genetického rizikového faktoru spojeného s venózní trombózou a těhotenskými komplikacemi. 20 testů.

 • FV StripAssay

  FV StripAssay

  Kód: 4-330


  Detekce závažného genetického rizikového faktoru spojeného s venózní trombózou a těhotenskými komplikacemi. 20 testů.

 • FV-PTH mpx RealFas Assay

  FV-PTH mpx RealFas Assay

  Kód: 7-118


  Detekce dvou nejzávažnějších genetických rizikových faktorů spojených s venózní trombózou v jediné reakci.&nbsp;32 testů.

 • FV-PTH mpx RealFas Assay

  FV-PTH mpx RealFas Assay

  Kód: 7-118


  Detekce dvou nejzávažnějších genetických rizikových faktorů spojených s venózní trombózou v jediné reakci.&nbsp;32 testů.

 • FV-PTH mpx RealFastTM Assay

  FV-PTH mpx RealFastTM Assay

  Kód: 7-115


  Detekce dvou nejzávažnějších genetických rizikových faktorů spojených s venózní trombózou v jediné reakci. 100 testů.

 • FV-PTH mpx RealFastTM Assay

  FV-PTH mpx RealFastTM Assay

  Kód: 7-115


  Detekce dvou nejzávažnějších genetických rizikových faktorů spojených s venózní trombózou v jediné reakci. 100 testů.

 • FV-PTH-MTHFR StripAssay

  FV-PTH-MTHFR StripAssay

  Kód: 4-260


  Test na identifikaci mutací genu faktoru V (FV), protrombinu (PTH) a MTHFR na základě polymerázové řetězové reakce (PCR) a reverzní hybridizace. 20 testů.

 • MTHFR mpx RealFastTM Assay

  MTHFR mpx RealFastTM Assay

  Kód: 7-168ViennaLab Diagnostics


  Detekce dvou častých mutací v methylentetrahydrofolát reduktázy způsobujícím hyperchosterolémii, která je rizikovým faktorem kardiovaskulárních onemocnění v jediné reakci. 32 testů.

 • MTHFR mpx RealFastTM Assay

  MTHFR mpx RealFastTM Assay

  Kód: 7-165ViennaLab Diagnostics


  Detekce dvou častých mutací v methylentetrahydrofolát reduktázy způsobujícím hyperchosterolémii, která je rizikovým faktorem kardiovaskulárních onemocnění v jediné reakci. 100 testů.

 • MTHFR mpx RealFastTM Assay

  MTHFR mpx RealFastTM Assay

  Kód: 7-168


  Detekce dvou častých mutací v methylentetrahydrofolát reduktázy způsobujícím hyperchosterolémii, která je rizikovým faktorem kardiovaskulárních onemocnění v jediné reakci. 32 testů.

 • MTHFR mpx RealFastTM Assay

  MTHFR mpx RealFastTM Assay

  Kód: 7-165


  Detekce dvou častých mutací v methylentetrahydrofolát reduktázy způsobujícím hyperchosterolémii, která je rizikovým faktorem kardiovaskulárních onemocnění v jediné reakci. 100 testů.