Onkologie

Nalezených produktů:40
 • EGFR T790M RealFastTM Assay

  EGFR T790M RealFastTM Assay

  Katalogové číslo: 8-110


  Detekce mutace T790M ve volné nádorové DNA (ctDNA). 100 testů.

 • EGFR T790M RealFastTM Assay

  EGFR T790M RealFastTM Assay

  Katalogové číslo: 8-113


  Detekce mutace T790M ve volné nádorové DNA (ctDNA). 32 testů.

 • EGFR XL StripAssay

  EGFR XL StripAssay

  Katalogové číslo: 5-630ViennaLab Diagnostics


  Detekce 30 mutací v genu EGFR dle evropských guidelines. Záchyt 1% mutované alely.

 • NRAS Mutation Detection Kit

  NRAS Mutation Detection Kit

  Katalogové číslo: NRAS-RT50EntroGen

  Real - Time PCR detekční kit pro somatické mutace v kodonech 12, 13, 61, 146 genu NRAS od firmy Entrogen.

 • KRAS XL, StripAssay,20t, CEIVD

  KRAS XL, StripAssay,20t, CEIVD

  Katalogové číslo: 5-680ViennaLab Diagnostics


  Detekce 29 mutací v exonech 2, 3 a 4 v genu KRAS dle evropských guidelines. Záchyt 1% mutované alely.

 • AKT1 E17K Mutation Analysis Kit for detection of AKT1 E17K somatic mutation

  AKT1 E17K Mutation Analysis Kit for detection of AKT1 E17K somatic mutation

  Katalogové číslo: AKTE17-RT50EntroGen

  AKT1 E17K detekční kit firmy EntroGen je založen na Real - Time PCR, která používá alelově specifických sond k identifikaci přítomnosti mutace E17K, která způsobuje nekontrolovtelnou aktivaci této serin-threoninové kinázy a nižší citlivost na léčbu inhibitory AKT.

 • AKT1 E17K Mutation Analysis Kit for detection of AKT1 E17K somatic mutation

  AKT1 E17K Mutation Analysis Kit for detection of AKT1 E17K somatic mutation

  Katalogové číslo: AKTE17-RT50EntroGen

  AKT1 E17K detekční kit firmy EntroGen je založen na Real - Time PCR, která používá alelově specifických sond k identifikaci přítomnosti mutace E17K, která způsobuje nekontrolovtelnou aktivaci této serin-threoninové kinázy a nižší citlivost na léčbu inhibitory AKT.

 • ALK Resistance Mutation Analysis Kit

  ALK Resistance Mutation Analysis Kit

  Katalogové číslo: ALKM-RT44EntroGen

  Tento Real Time kit je navržen tak, aby detekoval nejčastější mutace v genu ALK kódující membránový tyrozinkinázový receptor, které způsobují rezistenci různých nádorů včetně nemalobuněčného karcinomu plic k farmakům na bázi kinázových inhibitorů.

 • ALK Resistance Mutation Analysis Kit

  ALK Resistance Mutation Analysis Kit

  Katalogové číslo: ALKM-RT44EntroGen

  Tento Real Time kit je navržen tak, aby detekoval nejčastější mutace v genu ALK kódující membránový tyrozinkinázový receptor, které způsobují rezistenci různých nádorů včetně nemalobuněčného karcinomu plic k farmakům na bázi kinázových inhibitorů.

 • B-Raf Codon 600 Mutation Analysis Kit

  B-Raf Codon 600 Mutation Analysis Kit

  Katalogové číslo: BRAFM-RT64EntroGen

  BRAF Real-Time PCR detekční kit pro mutace v kodonu 600 (V600E/V600K/V600D) genu BRAF.

 • B-Raf Codon 600 Mutation Analysis Kit

  B-Raf Codon 600 Mutation Analysis Kit

  Katalogové číslo: BRAFM-RT64EntroGen

  BRAF Real-Time PCR detekční kit pro mutace v kodonu 600 (V600E/V600K/V600D) genu BRAF.

 • B-Raf Mutation Analysis Kit II for detection of B-Raf V600E/K/D/R/M Mutations

  B-Raf Mutation Analysis Kit II for detection of B-Raf V600E/K/D/R/M Mutations

  Katalogové číslo: BRAFX-RT64EntroGen

  BRAF Real-Time PCR detekční kit pro mutace v kodonu 600 (V600E/V600K/V600D/V600R/V600M) genu BRAF.

 • B-Raf Mutation Analysis Kit II for detection of B-Raf V600E/K/D/R/M Mutations

  B-Raf Mutation Analysis Kit II for detection of B-Raf V600E/K/D/R/M Mutations

  Katalogové číslo: BRAFX-RT64EntroGen

  BRAF Real-Time PCR detekční kit pro mutace v kodonu 600 (V600E/V600K/V600D/V600R/V600M) genu BRAF.

 • BCR-ABL P190 (mbcr) One-Step Detection Kit

  BCR-ABL P190 (mbcr) One-Step Detection Kit

  Katalogové číslo: BCR190-QRT46 EntroGen

  BCR-ABLP190 (mbcr) One-Step Real-Time PCR kit detekuje a kvantifikuje e1a2 fůzní transkript za použití kompletní RNA izolované z plné krve nebo kostní dřeně.

 • BCR-ABL P190 (mbcr) One-Step Detection Kit

  BCR-ABL P190 (mbcr) One-Step Detection Kit

  Katalogové číslo: BCR190-QRT46 EntroGen

  BCR-ABLP190 (mbcr) One-Step Real-Time PCR kit detekuje a kvantifikuje e1a2 fůzní transkript za použití kompletní RNA izolované z plné krve nebo kostní dřeně.

© BioVendor 2013 Created by REDENGE