Odběrové systémy

  • Odběrové kartáčky - pro HPV

    Odběrové kartáčky - pro HPV

    Katalogové číslo: CERVEX BRUSH-25Cepheid Europe

    Odběrové kartáčky pro odběr vzorků z děložního čípku.

© BioVendor 2013 Created by REDENGE