NRAS Mutation Detection Kit

NRAS Mutation Detection Kit
Katalogové číslo: NRAS-RT50
Výrobce: EntroGen
Velikost balení: 50 testů

Popis


Detekční kit pro mutace v genu NRAS od firmy Entrogen

NRAS mutace a klinický význam:
Nras je člen rodiny ras s gtpázovou aktivitou a hraje hlavní roli v MAPK signální cestě. Aktivující mutace v kodonech 12, 13, 61 a 146 byly nalezeny v různých typech tumorů - melanomy (13-25%), kolorektální karcinom (1-6%), plicní tumory (1%), hepatocelulární karcinom (10%), ml (14%), a thyroidní karcinom (7%).

Kit je validován pro:

- ABI Prism® - 7300, 7500, 7900HT, StepOne, StepOne Plus

- Rotor-Gene® Q, 3000, 6000

- LightCycler® 480

Tabulka mutací detekovaných tímto kitem:

JménoNukleotidová změnaZáměna aminokyseliny
G12Dc.35G>" "AGlycin (G) - Kyselina asparagová (D)
G13Rc.37G>" "CGlycin (G) - Arginin (R)
Q61Lc.182A>" "TGlutamin (Q) - Leucin (L)
Q61Kc.181C>" "AGlutamin (Q) - Lysin (K)
Q61Rc.182A>" "GGlutamin (Q) - Arginin (R)
A146Tc.436G>" "AAlanine (A) to Threonine (T)


Testovací proces se skládá ze tří kroků (Doba testu cca. 2 hodiny od izolace DNA)


- Izolace DNA z biopsie tumoru, parafínových bločků (FFPE) nebo čerstvé tkáně tumoru
- Amplifikace genu NRAS za použití alel specifických primerů
- Detekce pomocí Real-Time analyzátoru

Vybavení a materiál

EntroGen's NRAS mutační detekční kit vyžaduje Real-Time analyzátor s FAM a VIC kanály.
Kit obsahuje reagencie potřebné pro PCR amplifikaci a detekci a reakční kontroly.
Extrakční kit není součástí balení.

http://www.entrogen.com/web2/nras-mutation-detection-kit

Související produkty

 • KRAS mutation analysis kit (11 targets), real-time PCR kit

  KRAS mutation analysis kit (11 targets), real-time PCR kit

  Kód: KRAS-RT50 EntroGen

  KRAS Real-Time PCR detekční kit pro nejčastější mutace v kodonech 12 13 a 61 genu KRAS.

 • AKT1 E17K Mutation Analysis Kit for detection of AKT1 E17K somatic mutation

  AKT1 E17K Mutation Analysis Kit for detection of AKT1 E17K somatic mutation

  Kód: AKTE17-RT50EntroGen

  AKT1 E17K detekční kit firmy EntroGen je založen na Real - Time PCR, která používá alelově specifických sond k identifikaci přítomnosti mutace E17K, která způsobuje nekontrolovtelnou aktivaci této serin-threoninové kinázy a nižší citlivost na léčbu inhibitory AKT.

 • ALK Resistance Mutation Analysis Kit

  ALK Resistance Mutation Analysis Kit

  Kód: ALKM-RT44EntroGen

  Tento Real Time kit je navržen tak, aby detekoval nejčastější mutace v genu ALK kódující membránový tyrozinkinázový receptor, které způsobují rezistenci různých nádorů včetně nemalobuněčného karcinomu plic k farmakům na bázi kinázových inhibitorů.

 • B-Raf Codon 600 Mutation Analysis Kit

  B-Raf Codon 600 Mutation Analysis Kit

  Kód: BRAFM-RT64EntroGen

  BRAF Real-Time PCR detekční kit pro mutace v kodonu 600 (V600E/V600K/V600D) genu BRAF.

 • B-Raf Mutation Analysis Kit II for detection of B-Raf V600E/K/D/R/M Mutations

  B-Raf Mutation Analysis Kit II for detection of B-Raf V600E/K/D/R/M Mutations

  Kód: BRAFX-RT64EntroGen

  BRAF Real-Time PCR detekční kit pro mutace v kodonu 600 (V600E/V600K/V600D/V600R/V600M) genu BRAF.

 • BRAF mutation V600E mutation detection test

  BRAF mutation V600E mutation detection test

  Kód: BRAF-RT50EntroGen

  BRAF Real-Time PCR detekční kit pro mutaci v kodonu 600 (V600E) genu BRAF.

 • EGFR mutation diagnostic kit (29 targets), real-time PCR kit

  EGFR mutation diagnostic kit (29 targets), real-time PCR kit

  Kód: EGFR-RT52 EntroGen

  EGFR Real-Time PCR detekční kit pro mutace v exonech 18, 19, 20 a 21 genu EGFR.

© BioVendor 2013 Created by REDENGE