Bio Vendor

Nová rychlá a efektivní extrakce volné cirkulující DNA


Spolehlivost diagnostiky onemocnění jako jsou nádorová onemocnění, či prenatální diagnostika stoupá s přesností diagnostických testů a se snižujícím se časem potřebným pro diagnózu.

BioVendor Vám nyní nabízí inovativní produkt německé společnosti Analytik Jena AG „PME extrakční kit volné cirkulující DNA“.

Kit je založen na zcela nové PME (Polymer-Mediated Enrichment; obohacení zprostředkované přidáním polymeru) patentované technologii. Je to vysoce efektivní metoda obohacení a izolace volné, cirkulující DNA a to i přímo ze vzorku moči. Tento kit poskytuje rychlé, spolehlivé výsledky s použitím pouze minimálního množství reagencií i v případě, že je množství volně cirkulující DNA velmi malé a jsou přítomny pouze malé fragmenty nukleových kyselin (méně než 1000 nt).

Specifikace produktu 

Klinický materiál:
 

  • Sérum a plazma (do 5 ml)
  • Supernatanty, nebo média buněčných kultur (do 5 ml)
  • Ostatní nebuněčné tělní tekutiny (do 5 ml)
  • Vzorky moči (do 10 ml)

Extrakční čas:  

  • Při objemu vzorku do 1ml: cca 30 min. 
  • Při objemu vzorku 2ml-10 ml: cca 1 hod.

Pole aplikací: 

  • Tumorová a prenatální diagnostika
  • Patologické stavy včetně trauma, sepsí, myokardiálních infarktů, mrtvice, transplantací, diabetes mellitus a metabolické poruchy.

 

Více informací zde.

© BioVendor 2021 | Created by REDENGE