Bio Vendor

Váš partner pro molekulárně biologickou laboratoř

Měření čistoty a koncentrace

Pro měření čistoty a koncentrace extrahované nukleové kyseliny nebo cílového proteinu jsou v nabídce dva typy spektrofotometrů. Standardní kyvetový, který měří ve velkých objemech a spektrofotometr, který využívá jen velmi malé objemy měřeného vzorku.