Bio Vendor

Váš partner pro

klinickou laboratoř

MAXI-KIT 9 IF WITH AS

MAXI-KIT 9 IF WITH AS
Katalogové číslo: S-4382
Výrobce: SEBIA
Velikost balení: 10 x 9

Popis

HYDRAGEL 1 IF, 2 IF, 4 IF a 9 IF kity jsou určeny k detekci monoklonálních proteinů v lidském séru a v moči pomocí imunofixační elektroforézy. Používají se ve spojení s poloautomatickým systémem HYDRASYS. Proteiny separované elektroforézou na alkalicky pufrovaných agarózových gelechjsou inkubovány se specifickými antiséry proti těžkým řetězcům Ig G, Ig A, Ig M a lehkým volným i vázaným kappa a lambda řetězcům. Po odstranění nezreagovaných bílkovin jsou precipitáty obarveny kyselou violetí nebo amidočerní. Elektroforeogramy se hodnotí vizuálně a pátrá se po přítomnosti monoklonálních bílkovin.

Každý agarózový gel je určen k analýze :
- jednoho vzorku - HYDRAGEL 1 IF kit,
- dvou vzorků - HYDRAGEL 2 IF kit,
- čtyř vzorků - HYDRAGEL 4 IF kit,
- devíti vzorků - HYDRAGEL 9 IF kit.

Dle svých preferencí si uživatel navíc může vybrat soupravu HYDRAGEL 4 IF buď s amidočerní nebo s kyselou violetí.

Určeno pro diagnostické použití in vitro.


BEZPEČNOSTNÍ LIST ke stažení zde


NÁVOD ke stažení zde


NÁVOD HYDRAGEL IF fast procedure ke stažení zde