Bio Vendor

Váš partner pro

klinickou laboratoř

Maxi-Kit 12 IF Penta (M.D)

Maxi-Kit 12 IF Penta (M.D)
Katalogové číslo: S-4384
Výrobce: SEBIA
Velikost balení: 10 x 12

Popis

HYDRAGEL 6 IF Penta a HYDRAGEL 12 IF Penta kity jsou určeny k detekci monoklonálních proteinů v lidském séru pomocí imunofixační elektroforezy na alkalicky pufrovaných (pH 9.1) agarózových gelech. Používají se ve spojení s poloautomatizovaným systémem HYDRASYS k provedení všech kroků potřebných ke zpracování gelů tak, aby byly lehce interpretovatelné. Po elektroforetickém rozdělení sérových proteinů a jejich následné imunofixaci pentavalentním antisérem proti těžkým řetězcům anti-gama, anti-alfa a anti-mu a volným ivázaným lehkým řetězcům anti-kappa a lambda jsou tyto precipitované proteiny barveny amidočerní. Přebytek barvy je odstraněn kyselým roztokem.

Každý agarózový gel je určen k analýze :
- 6ti vzorků - HYDRAGEL 6 IF Penta kit.
- 12ti vzorků - HYDRAGEL 12 IF Penta kit.

Pouze pro diagnostické použití in vitro.


BEZPEČNOSTNÍ LIST ke stažení zde


NÁVOD ke stažení zde