Bio Vendor

Váš partner pro imunologickou laboratoř

Matrix Metalloproteinase-3 (MMP-3)

Matrix Metalloproteinase-3 (MMP-3)
Katalogové číslo: AE-3167
Výrobce: Aesku.Diagnostics GmbH & Co. KG
Velikost balení: 96 jamek

Popis

AESKULISA MMP-3 je imunoenzymatická souprava na kvantitativní stanovení protilátek proti matrixové metaloproteináze 3 v lidském séru. Souprava je určena na časnou diagnostiku a efektivní monitoring terapie revmatoidní artritidy.

Ke stažení