Bio Vendor

Váš partner pro imunologickou laboratoř

LKM-1

LKM-1
Katalogové číslo: AE-3703
Výrobce: Aesku.Diagnostics GmbH & Co. KG
Velikost balení: 96 jamek

Popis

AESKULISA LKM-1 je enzymoimuno-analytická souprava pro kvantitativní a kvalitativní detekci protilátek proti jaterním/ledvinným mikrozomům (LKM) v lidském séru, využívající humánní rekombinantní cytochrom p450 IID6.
Tato metoda je nástrojem k diagnostice autoimunitní hepatitidy (AIH).