Bio Vendor

Váš partner pro imunologickou laboratoř

Laminin

Laminin
Katalogové číslo: AE-3235
Výrobce: Aesku.Diagnostics GmbH & Co. KG
Velikost balení: 96 jamek

Popis

AESKULISA Laminin je enzymoimuno-analytická souprava pro samostatnou kvantitativní a kvalitativní detekci protilátek proti lamininu-1 v lidském séru, využívající vysoce čištěný nativní humánní laminin-1.
Protilátky proti lamininu-1 mohou být přítomny u pacientek s opakovanými potraty a s neplodností spojenou s endometriózou.