Bio Vendor

LabTurbo Virus RNA Mini Kit (220 ul)

LabTurbo Virus RNA Mini Kit (220 ul)
Katalogové číslo: 24C-LVR480-220
Výrobce: TAIGEN Bioscience
Velikost balení: 480 reakcí

Popis

LabTurbo LVN Mini Kit je určen pro plně automatizovanou extrakci celkové virové RNA ze séra, plazmy, moči, liquoru, buněčných vzorků a dalších. Využívá konvenční metodu extrakce pomocí kolonek se silika-membránou. Toto řešení umožňuje extrakci DNA z objemu až 5 ml, což výrazně zvyšuje výtěžek izolace. Optimalizované protokoly nabízejí extrakci vysoce kvalitní virové RNA bez bílkovin, nukleáz a jiných nečistot. Nukleové kyseliny izolované pomocí tohoto kitu na přístroji Labturbo jsou určeny k přímému použití v následných molekulárně genetických aplikacích, jako je PCR, real time PCR nebo jiné enzymatické reakce.

http://www.labturbo.com/index.php?op=products&" "item=kit&" "subject=LVR 480/2496/500