Bio Vendor

LabTurbo Viral DNA/RNA Mini Kit (500 ul)

LabTurbo Viral DNA/RNA Mini Kit (500 ul)
Katalogové číslo: 24-LVX480-500
Výrobce: TAIGEN Bioscience
Velikost balení: 480 reakcí

Popis

LabTurbo LVX Mini Kit je určen pro plně automatizovanou extrakci celkové virové nukleové kyseliny (RNA a DNA) ze séra, plazmy, moči, liquoru, buněčných vzorků a dalších. Využívá konvenční metodu extrakce pomocí kolonek se silika-membránou. Toto řešení umožňuje extrakci DNA z objemu až 5 ml, což výrazně zvyšuje výtěžek izolace. Optimalizované protokoly nabízejí extrakci vysoce kvalitní virové nukleové kyseliny bez bílkovin, nukleáz a jiných nečistot. Nukleové kyseliny izolované pomocí tohoto kitu na přístroji Labturbo jsou určeny k přímému použití v následných molekulárně genetických aplikacích, jako je PCR, real time PCR nebo jiné enzymatické reakce.