Bio Vendor

LabTurbo Stool DNA Mini Kit

LabTurbo Stool DNA Mini Kit
Katalogové číslo: 24C-LSD 480
Výrobce: TAIGEN Bioscience
Velikost balení: 480 reakcí

Popis

LabTurbo Stool Mini Kit slouží k automatizované vysoce výkonné izolaci genomové DNA ze stolice. DNA může být izolována přímo ze stolice. Všechny reagencie a spotřební materiál kromě robotických špiček je zahrnut v kitu. Formát šesti členných stripů a zkumavek umožňuje velmi rychlé naskládání do automatického izolátoru Labturbo.


Izolavaná DNA je vysoce kvalitní, vynikající čistoty a koncentrace. Je ihned připravena k dalšímu použití jako například

  • PCR a real-time PCR aplikace
  • Genotypizace, STR, a SNP analýza
  • Sekvenování