Bio Vendor

LabTurbo DNA Mini Kit (1000 ul)

LabTurbo DNA Mini Kit (1000 ul)
Katalogové číslo: 24C-LGD480-1000
Výrobce: TAIGEN Bioscience
Velikost balení: 480 reakcí

Popis

LabTurbo LGD Mini Kit slouží k automatizované vysoce výkonné izolaci genomové DNA. DNA může být izolována z různých typů vzorků např. plná krev, tkáň, buňky, forenzní vzorky, moč, výtěr, stolice. Pro každý typ materiálu je k dispozici příslušný izolační protokol. Všechny reagencie a spotřební materiál kromě robotických špiček je zahrnut v kitu. Formát šesti členných stripů a zkumavek umožňuje velmi rychlé naskládání do automatického izolátoru Labturbo.


Izolavaná DNA je vysoce kvalitní, vynikající čistoty a koncentrace. Je ihned připravena k dalšímu použití jako například

  • PCR a real-time PCR aplikace
  • Genotypizace, STR, a SNP analýza
  • Sekvenování