Bio Vendor

KRAS mutation analysis kit (11 targets), real-time PCR kit

KRAS mutation analysis kit (11 targets), real-time PCR kit
Katalogové číslo: KRAS-RT50
Výrobce: EntroGen
Velikost balení: 50 testů

Popis

Kit na detekci mutací v genech KRAS - způsobující níže uvedené typy karcinomů. Detekce probíhá omocí REAL-TIME systémů s FAM a VIC kanálem
Kit obsahuje všechny potřebné komponenty
CE/IVD certifikace.

Gen KRAS kóduje enzym GTPázu, která hraje klíčovou roli v signálních drahách buněčného dělení a drahách, které zprostředkovávají buněčnou odpověď na růstové faktory. Gen je lokalizován v chromozomálním regionu 12p12.1.
Produkt genu KRAS je protein s GTPázovou aktivitou, nacházející se na vnitřní straně buněčné membrány. Bodové mutace genu KRAS hrají důležitou roli v karcinogenezi a jsou zodpovědné za setrvání proteinu v aktivní formě s navázaným GTP. Důsledkem je trvalé a nekontrolované buněčné dělení. Bodové mutace aktivující KRAS se vyskytují v kodonech 12, 13 (90%), nebo v kodonu 61.

Mutace genu KRAS se často nacházejí u nejrůznějších lidských nádorů. Jsou běžné u karcinomu pankreatu, kolorektálního karcinomu, adenokarcinomu plic, nádoru močového měchýře atd.

Exon Mutace Nukleotidová záměna Aminokyselinová záměna
2 G12D c.35G>A Glycine (G) to Aspartic acid (D)
G12C c.34G>T Glycine (G) to Cysteine (C)
G12S c.34G>A Glycine (G) to Serine (S)
G12R c.34G>C Glycine (G) to Arginine (R)
G12A c.35G>C Glycine (G) to Alanine (A)
G12V c.35G>T Glycine (G) to Valine (V)
G13D c.38G>A Glycine (G) to Aspartic acid (D)
3 Q61H c.183A>C & c.183A>T Glutamine (Q) to Histidine (H)
Q61L c.182A>T Glutamine (Q) to Leucine (L)
Q61K c.181C>A Glutamine (Q) to Lysine (K)
Q61R c.182A>G Glutamine (Q) to Arginine (R)
4 K117N c.351A>C & c.351A>T Lysine (K) to Asparagine (N)
K117R c.350A>G Lysine (K) to Arginine (R)
K117E c.349A>G Lysine (K) to Glutamic acid (E)
A146T c.436G>A Alanine (A) to Threonine (T)
A146P c.436G>C Alanine (A) to Proline (P)
A146V c.437C>T Alanine (A) to Valine (V)

http://www.entrogen.com/web2/k-ras-braf-mutation-test-kit


Veysel Sabri Hançer, Gökhan Demir, Ilknur Türkmen, Murat Büyükdogan, Nuray Başsüllü, Tuncay Altug, Reyhan Diz-Küçükkaya, Gülen Bülbül-Dogusoy.

Hancer VS, Buyukdogan M, Türkmen I, Bassullu N, Altug T, Diz-Kucukkaya R, Bulbul-Dogusoy G, Demir G. Comparison of KRAS Mutation Tests in Colorectal Cancer Patients. Genet Test Mol Biomarkers. 2011 Jun 23.
Pubmed ID 21699410

Lewandowska MA, Jóźwicki W, Zurawski B. KRAS and BRAF Mutation Analysis in Colorectal Adenocarcinoma Specimens with a Low Percentage of Tumor Cells. Mol Diagn Ther. 2013 Apr 20.
Pubmed ID 23606169

 

Související produkty

 • NRAS Mutation Detection Kit

  NRAS Mutation Detection Kit

  Kód: NRAS-RT50EntroGen

  Real - Time PCR detekční kit pro somatické mutace v kodonech 12, 13, 61, 146 genu NRAS od firmy Entrogen.

 • B-Raf Mutation Analysis Kit II for detection of B-Raf V600E/K/D/R/M Mutations

  B-Raf Mutation Analysis Kit II for detection of B-Raf V600E/K/D/R/M Mutations

  Kód: BRAFX-RT64EntroGen

  BRAF Real-Time PCR detekční kit pro mutace v kodonu 600 (V600E/V600K/V600D/V600R/V600M) genu BRAF.