Bio Vendor

KRAS mutation analysis kit (11 targets), real-time PCR kit

KRAS mutation analysis kit (11 targets), real-time PCR kit
Katalogové číslo: KRAS-RT50
Výrobce: EntroGen
Velikost balení: 50 testů

Popis

Kit na detekci mutací v genech KRAS - způsobující níže uvedené typy karcinomů. Detekce probíhá omocí REAL-TIME systémů s FAM a VIC kanálem
Kit obsahuje všechny potřebné komponenty
CE/IVD certifikace.

Gen KRAS kóduje enzym GTPázu, která hraje klíčovou roli v signálních drahách buněčného dělení a drahách, které zprostředkovávají buněčnou odpověď na růstové faktory. Gen je lokalizován v chromozomálním regionu 12p12.1.
Produkt genu KRAS je protein s GTPázovou aktivitou, nacházející se na vnitřní straně buněčné membrány. Bodové mutace genu KRAS hrají důležitou roli v karcinogenezi a jsou zodpovědné za setrvání proteinu v aktivní formě s navázaným GTP. Důsledkem je trvalé a nekontrolované buněčné dělení. Bodové mutace aktivující KRAS se vyskytují v kodonech 12, 13 (90%), nebo v kodonu 61.

Mutace genu KRAS se často nacházejí u nejrůznějších lidských nádorů. Jsou běžné u karcinomu pankreatu, kolorektálního karcinomu, adenokarcinomu plic, nádoru močového měchýře atd.

Exon Mutace Nukleotidová záměna Aminokyselinová záměna
2 G12D c.35G>A Glycine (G) to Aspartic acid (D)
G12C c.34G>T Glycine (G) to Cysteine (C)
G12S c.34G>A Glycine (G) to Serine (S)
G12R c.34G>C Glycine (G) to Arginine (R)
G12A c.35G>C Glycine (G) to Alanine (A)
G12V c.35G>T Glycine (G) to Valine (V)
G13D c.38G>A Glycine (G) to Aspartic acid (D)
3 Q61H c.183A>C & c.183A>T Glutamine (Q) to Histidine (H)
Q61L c.182A>T Glutamine (Q) to Leucine (L)
Q61K c.181C>A Glutamine (Q) to Lysine (K)
Q61R c.182A>G Glutamine (Q) to Arginine (R)
4 K117N c.351A>C & c.351A>T Lysine (K) to Asparagine (N)
K117R c.350A>G Lysine (K) to Arginine (R)
K117E c.349A>G Lysine (K) to Glutamic acid (E)
A146T c.436G>A Alanine (A) to Threonine (T)
A146P c.436G>C Alanine (A) to Proline (P)
A146V c.437C>T Alanine (A) to Valine (V)

http://www.entrogen.com/web2/k-ras-braf-mutation-test-kit


Veysel Sabri Hançer, Gökhan Demir, Ilknur Türkmen, Murat Büyükdogan, Nuray Başsüllü, Tuncay Altug, Reyhan Diz-Küçükkaya, Gülen Bülbül-Dogusoy.

Hancer VS, Buyukdogan M, Türkmen I, Bassullu N, Altug T, Diz-Kucukkaya R, Bulbul-Dogusoy G, Demir G. Comparison of KRAS Mutation Tests in Colorectal Cancer Patients. Genet Test Mol Biomarkers. 2011 Jun 23.
Pubmed ID 21699410

Lewandowska MA, Jóźwicki W, Zurawski B. KRAS and BRAF Mutation Analysis in Colorectal Adenocarcinoma Specimens with a Low Percentage of Tumor Cells. Mol Diagn Ther. 2013 Apr 20.
Pubmed ID 23606169

 

Související produkty

 • NRAS Mutation Detection Kit

  NRAS Mutation Detection Kit

  Kód: NRAS-RT50EntroGen

  Real - Time PCR detekční kit pro somatické mutace v kodonech 12, 13, 61, 146 genu NRAS od firmy Entrogen.

 • AKT1 E17K Mutation Analysis Kit for detection of AKT1 E17K somatic mutation

  AKT1 E17K Mutation Analysis Kit for detection of AKT1 E17K somatic mutation

  Kód: AKTE17-RT50EntroGen

  AKT1 E17K detekční kit firmy EntroGen je založen na Real - Time PCR, která používá alelově specifických sond k identifikaci přítomnosti mutace E17K, která způsobuje nekontrolovtelnou aktivaci této serin-threoninové kinázy a nižší citlivost na léčbu inhibitory AKT.

 • ALK Resistance Mutation Analysis Kit

  ALK Resistance Mutation Analysis Kit

  Kód: ALKM-RT44EntroGen

  Tento Real Time kit je navržen tak, aby detekoval nejčastější mutace v genu ALK kódující membránový tyrozinkinázový receptor, které způsobují rezistenci různých nádorů včetně nemalobuněčného karcinomu plic k farmakům na bázi kinázových inhibitorů.

 • B-Raf Codon 600 Mutation Analysis Kit

  B-Raf Codon 600 Mutation Analysis Kit

  Kód: BRAFM-RT64EntroGen

  BRAF Real-Time PCR detekční kit pro mutace v kodonu 600 (V600E/V600K/V600D) genu BRAF.

 • B-Raf Mutation Analysis Kit II for detection of B-Raf V600E/K/D/R/M Mutations

  B-Raf Mutation Analysis Kit II for detection of B-Raf V600E/K/D/R/M Mutations

  Kód: BRAFX-RT64EntroGen

  BRAF Real-Time PCR detekční kit pro mutace v kodonu 600 (V600E/V600K/V600D/V600R/V600M) genu BRAF.

 • BRAF mutation V600E mutation detection test

  BRAF mutation V600E mutation detection test

  Kód: BRAF-RT50EntroGen

  BRAF Real-Time PCR detekční kit pro mutaci v kodonu 600 (V600E) genu BRAF.

 • EGFR mutation diagnostic kit (29 targets), real-time PCR kit

  EGFR mutation diagnostic kit (29 targets), real-time PCR kit

  Kód: EGFR-RT52 EntroGen

  EGFR Real-Time PCR detekční kit pro mutace v exonech 18, 19, 20 a 21 genu EGFR.