Bio Vendor

KRAS/BRAF mutation diagnostic kit (12 targets), real-time PCR kit

KRAS/BRAF mutation diagnostic kit (12 targets), real-time PCR kit
Katalogové číslo: KRBR-RT50
Výrobce: EntroGen
Velikost balení: 50 testů

Popis

Kit na detekci mutací v genech KRAS a BRAF - způsobuje níže uvedené typy karcinomů. Detekce probíhá omocí REAL-TIME Systémů s FAM a VIC kanálem
Kit obsahuje všechny potřebné komponenty
CE/IVD certifikace.

Gen KRAS kóduje enzym GTPázu, která hraje klíčovou roli v signálních drahách buněčného dělení a drahách, které zprostředkovávají buněčnou odpověď na růstové faktory. Gen je lokalizován v chromozomálním regionu 12p12.1.
Produkt genu KRAS je protein s GTPázovou aktivitou, nacházející sena vnitřní straně buněčné membrány. Bodové mutace genu KRAS hrají důležitou roli v karcinogenezi a jsou zodpovědné za setrvání proteinu v aktivní formě s navázaným GTP. Důsledkem je trvalé a nekontrolované buněčné dělení. Bodové mutace aktivující KRAS se vyskytují v kodonech 12, 13 (90%), nebo v kodonu 61.

Mutace genu KRAS se často nacházejí u nejrůznějších lidských nádorů. Jsou běžné u karcinomu pankreatu, kolorektálního karcinomu, adenokarcinomu plic, nádoru močového měchýře atd.

Gen BRAF kóduje protein příslušející k rodině raf/mil serin/threoninových kináz. Protein hraje důležitou úlohu v regulaci MAPK/ERK signální kaskády, která ovlivňuje buněčné dělení, diferenciaci a sekreci. Mutace genu BRAF jsou asociovány s řadou nádorů (kolorektální karcinom, maligní melanom, non-Hodgkin lymfom, thyroidní papilární karcinom, nemalobuněčný karcinom plic a adenokarcinom plic). 80% mutací je způsobeno transverzí T1799A, která vede k aminokyselinové záměně V600E. Mutace V600E propůjčuje buňkám transformační aktivitu, protože simuluje fosforylaci na T599 a/nebo S602 v aktivační doméně proteinu BRAF. Díky tomu zůstává protein BRAF permanentně v aktivním stavu, bez ohledu na aktivaci/deaktivaci RAS.

Exon Mutace Nukleotidová záměna Aminokyselinová záměna
2 G12D c.35G>A Glycine (G) to Aspartic acid (D)
G12C c.34G>T Glycine (G) to Cysteine (C)
G12S c.34G>A Glycine (G) to Serine (S)
G12R c.34G>C Glycine (G) to Arginine (R)
G12A c.35G>C Glycine (G) to Alanine (A)
G12V c.35G>T Glycine (G) to Valine (V)
G13D c.38G>A Glycine (G) to Aspartic acid (D)
3 Q61H c.183A>C & c.183A>T Glutamine (Q) to Histidine (H)
Q61L c.182A>T Glutamine (Q) to Leucine (L)
Q61K c.181C>A Glutamine (Q) to Lysine (K)
Q61R c.182A>G Glutamine (Q) to Arginine (R)
4 K117N c.351A>C & c.351A>T Lysine (K) to Asparagine (N)
K117R c.350A>G Lysine (K) to Arginine (R)
K117E c.349A>G Lysine (K) to Glutamic acid (E)
A146T c.436G>A Alanine (A) to Threonine (T)
A146P c.436G>C Alanine (A) to Proline (P)
A146V c.437C>T Alanine (A) to Valine (V)

http://www.entrogen.com/web2/k-ras-braf-mutation-test-kit

Související produkty

 • KRAS mutation analysis kit (11 targets), real-time PCR kit

  KRAS mutation analysis kit (11 targets), real-time PCR kit

  Kód: KRAS-RT50 EntroGen

  KRAS Real-Time PCR detekční kit pro nejčastější mutace v kodonech 12 13 a 61 genu KRAS.

 • NRAS Mutation Detection Kit

  NRAS Mutation Detection Kit

  Kód: NRAS-RT50EntroGen

  Real - Time PCR detekční kit pro somatické mutace v kodonech 12, 13, 61, 146 genu NRAS od firmy Entrogen.

 • B-Raf Mutation Analysis Kit II for detection of B-Raf V600E/K/D/R/M Mutations

  B-Raf Mutation Analysis Kit II for detection of B-Raf V600E/K/D/R/M Mutations

  Kód: BRAFX-RT64EntroGen

  BRAF Real-Time PCR detekční kit pro mutace v kodonu 600 (V600E/V600K/V600D/V600R/V600M) genu BRAF.