Koagulace
Přehled řešení

Koagulace

Ve spolupráci se společností Diagon nabízíme koagulometry pro laboratoře všech typů a velikostí. Jedná se o moderní a plně automatické koagulační analyzátory vhodné pro optickou detekci koagulace, imunologické a chromogenní testování v random access módu. Všechny tři velikosti koagulometrů se vyznačují master kalibračními křivkami (dodávané výrobcem) pro rutinní testy a D-dimer, automatickým ředěním a funkcí automatického reflexního testování / opakování.

Hlavní výhody

  • inovativní uživatelské rozhraní
  • vícejazyčný software
  • inteligentní QC menu
  • rozšířená úroveň uživatelského přístupu a ochrana heslem
  • unikátní transportní systém kyvet
  • obousměrné připojení LIS
  • volitelný 24/7 vzdálený přístup v reálném čase
  • snadné ovládání a nenáročná údržba
CoagM – nejmenší automatický koagulometr

CoagM – nejmenší automatický koagulometr

CoagM je nejmenší automatický koagulometr pro vaši laboratoř s výkonem až 110 PT testů za hodinu a maximální kapacitou 40 vzorků / 250 kyvet. Mezi jeho klíčové výhody patří algoritmus filtrování (aby se zabránilo interferenci lipidů), nakloněný držák reagencií pro snížení mrtvých objemů, integrovaná čtečka čárových kódů, statimové pozice pro vzorky a schopnost současného použití více šarží reagencií. Při práci můžete využit 7 chlazených a 2 reagenční pozice.

CoagL – koagulometr pro středně velké laboratoře

CoagL – koagulometr pro středně velké laboratoře

Představujeme CoagL – čtyřkanálový kompaktní automatický koagulometr pro středně velké laboratoře s výkonem až 160 PT testů za hodinu a maximální kapacitou 70 vzorků / 500 kyvet. Může se pochlubit čtyřmi nezávislými měřícími kanály (každý se dvěma vlnovými délkami). Stejně jako jeho menší kolega CoagM, i CoagL má algoritmus filtrování (aby se zabránilo interferenci lipidů), nakloněný držák reagencií pro snížení mrtvých objemů, integrovanou čtečku čárových kódů, statimové pozice pro vzorky a schopnost současného použití více šarží reagencií. Při práci můžete využit 14 chlazených a 4 reagenční pozice.

CoagXL – nejvýkonnější automatický koagulometr

CoagXL – nejvýkonnější automatický koagulometr

Největším a nejvýkonnějším automatickým koagulometrem je CoagXL se třemi režimy měření (fotometrie, turbidimetrie a nefelometrie) a s výkonem až 300 PT testů a 170 PT + APTT testů za hodinu. Má kapacitu 150 odběrových zkumavek v 15 stojanech a až 1000 kyvet. Využívá 8 měřicích kanálů (každý se 2 vlnovými délkami) a je schopen uložit více než 1 000 000 naměřených dat a souvisejících křivek. K dispozici má 44 chlazených pozic pro reagencie, 4 pozice pro pufry a až 8 pozic pro kontroly / kalibrátory. Mezi jeho unikátní vlastnosti patří technologie cap piercing, detekce hladiny kapaliny a hlášení stavu zásob reagencií a spotřebního materiálu.

Coag 4D PLUS - manuální analyzátor

Coag 4D PLUS - manuální analyzátor

Koagulometr Coag 4D Plus je ideální řešení pro in vitro diagnostická použití. Jde o skladný manuální analyzátor, který může analyzovat vzorky pomocí koagulometrické, chromogenní a imunologické metody. Výsledky analýz lze zobrazit, ukládat a  vydávát. Primárním testovaným vzorkem je plazma oddělená centrifugací plné krve, antikoagulované citrátem sodným.

Pre-analytická kontrola vzorků s kontrolou naplnění zkumavky a detekcí sraženiny

Pre-analytická kontrola vzorků s kontrolou naplnění zkumavky a detekcí sraženiny

Modul pro pre-analytickou kontrolu integrity vzorku je rozšířen o automatickou detekci HIL, detekci sraženiny a kontrolu úrovně naplnění zkumavky se vzorkem. Chyby při pre-analytickém zpracování vzorků lidské plazmy, včetně optických interferencí u hemolytických, ikterických a lipemických (HIL) vzorků, nesprávného plnění zkumavek a tvorby sraženin ve vzorku, jsou příčinou více než 80 % chybných hlášení výsledků při testování hemostázy. Aby se těmto preanalytickým chybám předešlo, jsou nyní na všech platformách pro automatické testování hemostázy Coag Line rutinně k dispozici kontroly integrity vzorku včetně interference HIL, kontroly hladiny vzorku a kontroly sraženiny ve vzorku.

Koagulační reagencie

E-shop hlavní obrázek

Dia-SORB

Dia-SORB promývací roztok.

Kat. číslo
11180
Výrobce
DIAGON GmbH
Poptat
E-shop hlavní obrázek

Dia-IMIDAZOL

Dia-IMIDAZOL diluční pufr.

Kat. číslo
21180
Výrobce
DIAGON GmbH
Poptat
E-shop hlavní obrázek

Dia-D-Dimer

Dia-D-DIMER kvantitativní test pro stanovení D-dimeru.

Kat. číslo
32075
Výrobce
Diagon Ltd. - Hungary
Poptat
E-shop hlavní obrázek

Dia-AT III (FIIa)

ANTITHROMBIN III chromogenní test.

Kat. číslo
33012
Výrobce
DIAGON GmbH
Poptat
E-shop hlavní obrázek

Dia-CaCl2

Roztok chloridu vápenatého pro koagulační testy.

Kat. číslo
41048
Výrobce
Diagon Ltd. - Hungary
Poptat
E-shop hlavní obrázek

Dia-CaCl2

Roztok chloridu vápenatého pro koagulační testy.

Kat. číslo
41192
Výrobce
DIAGON GmbH
Poptat
E-shop hlavní obrázek

Dia-FIB

Reagencie pro kvantitativní stanovení fibrinogenu.

Kat. číslo
61060
Výrobce
DIAGON GmbH
Poptat
E-shop hlavní obrázek

Dia-PTT

Reagencie pro stanovení aktivovaného parciálního tromboplastinového času.

Kat. číslo
71048
Výrobce
DIAGON GmbH
Poptat
E-shop hlavní obrázek

Dia-PTT LIQUID

Reagencie pro stanovení parciálního protrombinového času.

Kat. číslo
72024
Výrobce
Diagon Ltd. - Hungary
Poptat
E-shop hlavní obrázek

Dia-PT 5

Reagencie pro stanovení protrombinového času.

Kat. číslo
81050_HEM
Výrobce
DIAGON GmbH
Poptat
E-shop hlavní obrázek

Dia-Cont I-II

Kontrolní plazmy pro koagulační testy.

Kat. číslo
91010
Výrobce
Diagon Ltd. - Hungary
Poptat
E-shop hlavní obrázek

Dia-CONT I-II

Dia-CONT I-II kontrolní plazmy pro koagulační testy.

Kat. číslo
91020
Výrobce
DIAGON GmbH
Poptat
E-shop hlavní obrázek

Dia-CONT Ddi I_II

Dia-CONT Ddi I-II je lyofilizovaná kontrolní plazma dvou hladin (normální a abnormální) určená ke kontrole následujícího testu: • D-dimer (Ddi).

Kat. číslo
93010_HEM
Výrobce
Diagon Ltd. - Hungary
Poptat
E-shop hlavní obrázek

Dia-CAL

Dia-CAL kalibrační plazma pro koagulační testy.

Kat. číslo
95012
Výrobce
DIAGON GmbH
Poptat
E-shop hlavní obrázek

Dia-Clean SYS

Kat. číslo
h23126
Výrobce
DIAGON GmbH
Poptat
E-shop hlavní obrázek

Coag Cleaner

Promývací roztok.

Kat. číslo
h60102
Výrobce
DIAGON GmbH
Poptat

Máte dotaz? Obraťte se na

Dostalíková Eva
Dostalíková Eva
Customer Support Specialist
Biochemistry & Hematology