Bio Vendor

Váš partner pro

klinickou laboratoř

KIT MINICAP CDT

KIT MINICAP CDT
Katalogové číslo: S-2208
Výrobce: SEBIA
Velikost balení: 250 testů

Popis

Sada MINICAP CDT 8,8 je určen k rozdělení isoforem transferinu lidského séra v alkalickém pufru (pH 8,8) se systémem MINICAP. Isoformy transferinu normálního séra se na MINICAP rozdělují na 5 hlavních frakcí podle míry jejich sializace : asialotransferin (nesializovaný), disialotransferin, trisialotransferin, tetrasialotransferin a pentasialotransferin. Málo sializované isoformy (disialotransferin asociovaný v některých případech s asialotransferinem) vytváří CDT (karbohydrát-deficitní transferin), který je markerem chronického abusu alkoholu. MINICAP provádí všechny sekvence automaticky pro získání kompletního profilu transferinu pro kvantitativní analýzu CDT. Isoformy transferinu separované v silika (kysličník křemičitý) kapilárách, jsou přímo detekovány při 200 nm. Přímá detekce slouží k přesnému kvantitativnímu určení jednotlivých frakcí CDT.

Pro diagnostické použití In Vitro.


BEZPEČNOSTNÍ LIST ke stažení zde


NÁVOD ke stažení zde