Bio Vendor

Váš partner pro

klinickou laboratoř

KIT CAPILLARYS IT

KIT CAPILLARYS IT
Katalogové číslo: S-2100
Výrobce: SEBIA
Velikost balení: 60 testů

Popis

Sada Capillarys Immunotyping je navržena k detekci a charakterizaci monoklonálních bílkovin (imunotypizace) v lidské moči a séru systémem CAPILLARYS, SEBIA, pro kapilární elektroforézu. SEBIA, používaná spolu se sadou CAPILLARYS PROTEIN(E) 6, je určena k rozdělání bílkovin lidského séra na 6 hlavních frakcí v alkalickém tlumivém roztoku (pH 9,9).

CAPILLARYS provádí automaticky všechny operační postupy a výsledkem je profil bílkovin pro kvalitativní analýzu. Každý vzorek moči nebo séra je smíchán se specifickými antiséry proti těžkým řetězcům gama (IgG), alfa (IgA), mí (IgM) a lehkým volným i vázaným kappa a lambda řetězcům. Bílkoviny dělené v křemenných kapilárách, jsou přímo detekovány absorbancí při 200 nm. Detekce přítomnosti specifických reakcí s monoklonálními bílkovinami se hodnotí vizuálně na elektroforeogramu.

Pro diagnostické použití In Vitro.


BEZPEČNOSTNÍ LIST ke stažení zde


NÁVOD ke stažení zde