Bio Vendor

Váš partner pro

klinickou laboratoř

KIT CAPILLARYS HR

KIT CAPILLARYS HR
Katalogové číslo: S-2004
Výrobce: SEBIA
Velikost balení: 2 x 700 ml

Popis

CAPILLARYS HR kit je určen k separaci bílkovin lidského séra v alkalickém pufru o pH 9.8. Kity jsou určeny k použití ve spojení se systémem CAPILLARYS. Normální sérové proteiny se dělí do 8 hlavních frakcí. CAPILLARYS provádí všechny operace automaticky a výsledkem je profil bílkovin pro kvalitativní nebo kvantitatívní analýzu. Bílkoviny separované v silika (kysličník křemičitý) kapilárách, jsou přímo detekovány při 200 nm. Vizuální interpretací elektroforeogramů lze zachytit řadu abnormalit. Bílkovinami na elektroforeogramech mohou být albumin, alfa-1 kyselý glykoprotein (orosomukoid), alfa-1 antitrypsin a haptoglobin.Metoda umožňuje výtečné rozlišení a vysokou senzitivitu - zvláště v gama zóně.
Určeno pro diagnostické použití in vitro.


BEZPEČNOSTNÍ LIST ke stažení zde


NÁVOD ke stažení zde