RT-PCR HEV (Hepatitis E Virus)

Kvalitativní a kvantitativní test pro detekci viru hepatitidy E (HEV) v lidské plazmě, séru nebo stolici. Vhodný také pro screening dárců krve.

Katalogové číslo
55002
Výrobce
Velikost balení
50 testů
Registrujte se a objednávejte zboží přímo

Máte dotaz k
tomuto produktu?

Štégnerová Hana
Štégnerová Hana
Product Manager
Molecular Biology

Popis

Vysoce citlivý test všech čtyř lidských patogenních genotypů HEV.
Virus hepatitidy E je celosvětově jednou z nejčastějších virových příčin akutní hepatitidy. Jsou popsány čtyři lidské patogenní genotypy HEV (1–4), které se liší geografickým rozšířením, přenosem a možnými komplikacemi. Většina případů v Evropě je způsobena genotypem 3 HEV a často jsou asymptomatické.
Rizikovou skupinou tvoří imunosuprimovaní pacienti, protože u více než 50 % se vyvine chronické onemocnění HEV s možným rychlým vývinem jaterní cirhózy. Ke sledování těchto pacientů a jejich terapii je nezbytné stanovení virové nálože pomocí kvantitativních testů NAT.
AmpliCube HEV 2.0 Quant je vysoce citlivý a flexibilní real-time PCR test pro detekci čtyř lidských patogenních genotypů HEV v lidské plazmě, séru nebo stolici. Test poskytuje kvalitativní a/nebo kvantitativní výsledky a jeho provedení je vhodné taky pro screening dárců krve.
Principem testu je real-time RT (reverzní transkriptáza) PCR. Využívá specifické primery a značené sondy pro transkripci RNA do cDNA, amplifikaci a následnou detekci genomové RNA viru hepatitidy E lidských patogenních genotypů 1, 2, 3 a 4.
Případná kvantifikace se provádí porovnáním Ct (práh cyklu, cycle treshold) hodnoty vzorku pacienta se standardní křivkou.
Reagencie v jednom balení jsou dostatečné pro 50 testů.

Klíčové benefity ampliCube HEV 2.0 Quant
- vysoká citlivost (LoD: 36,13 IU/ml)
- detekce všech čtyř lidských patogenních genotypů
- kvalitativní a/nebo kvantitativní hodnocení s možností stanovení virové zátěže (IU/ml)
- validováno pro různé typy materiálů vzorků (lidská plazma, sérum a stolice)
- snadné použití: enzymová směs je zbarvena modře pro vizuální kontrolu
- spolehlivost - pozitivní a negativní kontrola, vnitřní kontrola (kontrola extrakce a inhibice)
- vysoká flexibilita: možné použití různých extrakčních metod a real-time PCR cycleru

Vyloučení falešně negativních výsledků
Kontrola kvality izolace nukleových kyselin a přítomnosti inhibičních látek ve vzorku pomocí exogenní interní kontroly (IC).

Flexibilní a kompatibilní řešení
Test je kompatibilní s většinou běžně používaných real-time PCR cyclerů a s různými RNA/DNA extrakčními metodami.

Technické parametry

Detekována agens
HEV
Regulační status produktu
IVD

Související produkty