GeneXpert IV - 2 Sites

Systém GeneXpert je uzavřená, soběstačná, plně integrovaná ,molekulárně genetická platforma, která umožňuje extrakci nukleové kyseliny, zakoncentrování, purifikaci, amplifikaci a identifikaci cílové nukleové kyseliny přímo z nezpracovaných primárních vzorků.

Katalogové číslo
GXIV-2-L
Velikost balení
ks
Registrujte se a objednávejte zboží přímo

Máte dotaz k
tomuto produktu?

Dulavová Eva
Dulavová Eva

Popis

Přístroj se dvěma funkčními moduly (s možností rozšíření až na čtyři moduly)

Systém GeneXpert je uzavřená, soběstačná, plně integrovaná a 100% automatizovaná platforma, která představuje zásadní posun v kompletní automatizaci molekulární analýzy.
Systém generuje přesné výsledky ve velmi krátkém čase s minimálním rizikem kontaminace  a je navržen tak, aby extrakce, zakoncentrování nukleové kyseliny, purifikace, amplifikace a identifikace cílové nukleové kyseliny byla možná přímo z nezpracovaných primárních vzorků.
Tímto se GeneXpert odlišuje od standardních systémů na trhu. Genexpert je jediný, který kombinuje kompletní přípravu primárního s real-time PCR amplifikací a následným vyhodnocením.
Modulární konstrukce systému GeneXpert má celou řadu konfigurací pro umožnění široké škály testů v jakémkoli klinickém prostředí během velmi krátkého času.

Země původu: USA

Dostupné kompatibilní detekční kity:

Infekční onemocnění

- Xpert MTB/RIF detekce patogenu Mycobacterium Tuberculosis a rezistence k atb.RIF
- Xpert Flu detekce sezónní chřipky (A, B, H1N1)
- Xpert GBS detekce Group B Streptococcus Agacactieae
- Xpert vanA/vanB detekce Vancomycin rezistentního patogena rodu Enterococus
- Xpert Noro detekce Norovirů
- Xpert EV detekce Enteroviral Meningitis

MRSA

- Xpert MRSA detekce Methicillin-Resistant Staphylococcus Aureus
- Xpert SA Nasal Complete; Xpert MRSA/SA SSTI; Xpert MRSA/SA

Sexuálně přenosné choroby

- Xpert CT/NG detekce patogenů Chlamydia Trachomatis a Neisseria Gonorrhoeae
- Xpert CT detekce patogenů Chlamydia Trachomatis
- Xpert HPV detekce Papilomavirů - vysoce rizikových

Genetické poruchy

- Xpert FII & FV detekce mutací v koagulačních faktorech II a V

Onkologie

- Xpert BCR-ABL Monitor monitoring chronické myeloidní leukémie

Technické parametry

Regulační status produktu
IVD

Video