fastGEN Solid/Lung COMBO kit

Spojení kitů fastGEN Solid a Lung cancer kit pro analýzu genů KRAS, NRAS, BRAF a EGFR.

Katalogové číslo
RDNGS0001COMBO
Velikost balení
16+16 reakcí
Registrujte se a objednávejte zboží přímo

Máte dotaz k
tomuto produktu?

Tóthová Iveta
Tóthová Iveta
Product & Scientific Manager

Popis

FastGEN Solid/Lung COMBO kit je učen na rychlou přípravu sekvenační knihovny potřebné pro genotypizaci genů KRAS, NRAS (kodony 12, 13, 59, 61, 117, 146), BRAF (kodon 600) a EGFR (exony 18, 19, 20, 21). Využívá se pro indikaci správné terapie metastazujících kolorektálních a plicních nádorů nebo u pacientů s melanomem. 

Jednoduchost metody spočívá v přidání izolované DNA ke konkrétnímu Master Mixu a vložení do Real-Time termocykleru. Postup je navržen tak, aby bylo možné zpracovat paralelně vzorky pro RAS geny, pro EGFR a také pro IDH 1/2 geny a následně je sekvenovat v jednom sekvenačním běhu na přístrojích od společnosti Illumina, Inc.

Každá souprava obsahuje kompletní Master Mix k přímému použití včetně 16 různých indexů, primerů read1, read2 a sekvenačních primerů. 

Součástí řešení je i cloudový software GENOVESA modul fastGEN sloužící pro analýzu hrubých dat ze sekvenátorů (FASTQ files) s technickou a aplikační podporou v češtině. Umožňuje ukládání pacientských dat a variant do interní databáze, pokročilou kontrolu kvality sekvenačních dat a jednoduchou filtraci relevantních variant. Jeho dalšími přednostmi jsou automatické upozornění na nízko pokryté regiony, měsíční update anotačních databází a vygenerování reportu na jedno kliknutí.

Klíčové benefity fastGEN technologie

  • jednoduchá, vysoce citlivá a specifická technologie 
  • unikátní systém pro jednokrokovou přípravu knihovny NGS
  • vstupním materiálem může být DNA izolovaná z nádorů, či cirkulující nádorová DNA izolovaná z plazmy (postup je vhodný i pro izoláty z tkáně s fragmentovanou DNA z FFPE bločků)
  • vynikající rychlost (< 30 min. na přípravu knihovny)
  • rovnoměrné pokrytí pro různé amplikony a různé vzorky
  • robustnost dosažená použitím krátkých amplikonů získaných pomocí jediné polymerázové řetězové reakce se speciálními značenými hybridními primery

Genotypizace jen ve třech krocích

Vzorky a Master Mixy jsou smíchané a připravené na analýzu do deseti minut. Následuje PCR reakce spuštěn na qPCR termocykleru a na závěr proběhne sekvenace DNA na zařízení Illumina.

Softwarový modul jako součást řešení

Jedná se o cloudový all-in-one systém pro analýzu hrubých dat ze sekvenátorů (FASTQ files) s technickou a aplikační podporou v češtině.

V dokumentech ke stažení naleznete obecný návod. Nejaktuálnější verzi prosím srovnejte s číslem výrobní šarže.

Technické parametry

Aplikace
Výzkum, Tumor markery, Onkologie, Molekulární biologie
Vzorek
Tkáň, Tkáňový bloček fix. v parafínu (FFPE), FFPE DNA , cfDNA, DNA
Detekována agens
Geny KRAS, NRAS, BRAF, EGFR
Složení
Komletní kit na přípravu knihovny
Regulační status produktu
IVD