fastGEN Solid cancer kit

Novinka

NGS kit pro analýzu genů KRAS, NRAS a BRAF.

Katalogové číslo
RDNGS0001
Velikost balení
16 reakcí
Registrujte se a objednávejte zboží přímo

Máte dotaz k
tomuto produktu?

Bočková Alice
Bočková Alice
Application Specialist
Human genetics

Popis

FastGEN Solid Cancer kit je učen na rychlou přípravu sekvenační knihovny potřebné pro genotypizaci genů KRAS, NRAS (kodony 12, 13, 59, 61, 117, 146) a BRAF (kodon 600). Využívá se pro indikaci správné terapie metastazujících kolorektálních nádorů nebo u pacientů s melanomem. 

Jednoduchost metody spočívá v přidání izolované DNA ke konkrétnímu Master Mixu a vložení do Real-Time termocykleru. Postup je navržen tak, aby bylo možné zpracovat paralelně vzorky pro RAS geny, pro EGFR a také pro IDH 1/2 geny a následně je sekvenovat v jednom sekvenačním běhu na přístrojích od společnosti Illumina, Inc.

Každá souprava obsahuje kompletní Master Mix k přímému použití včetně 16 různých indexů, primerů read1, read2 a sekvenačních primerů. 

Součástí řešení je i cloudový software GENOVESA modul fastGEN sloužící pro analýzu hrubých dat ze sekvenátorů (FASTQ files) s technickou a aplikační podporou v češtině. Umožňuje ukládání pacientských dat a variant do interní databáze, pokročilou kontrolu kvality sekvenačních dat a jednoduchou filtraci relevantních variant. Jeho dalšími přednostmi jsou automatické upozornění na nízko pokryté regiony, měsíční update anotačních databází a vygenerování reportu na jedno kliknutí.

Klíčové benefity fastGEN technologie

  • jednoduchá, vysoce citlivá a specifická technologie 
  • unikátní systém pro jednokrokovou přípravu knihovny NGS
  • vstupním materiálem může být DNA izolovaná z nádorů, či cirkulující nádorová DNA izolovaná z plazmy (postup je vhodný i pro izoláty z tkáně s fragmentovanou DNA z FFPE bločků)
  • vynikající rychlost (< 30 min. na přípravu knihovny)
  • rovnoměrné pokrytí pro různé amplikony a různé vzorky
  • robustnost dosažená použitím krátkých amplikonů získaných pomocí jediné polymerázové řetězové reakce se speciálními značenými hybridními primery

Genotypizace jen ve třech krocích

Vzorky a Master Mixy jsou smíchané a připravené na analýzu do deseti minut. Následuje PCR reakce spuštěn na qPCR termocykleru a na závěr proběhne sekvenace DNA na zařízení Illumina.

Softwarový modul jako součást řešení

Jedná se o cloudový all-in-one systém pro analýzu hrubých dat ze sekvenátorů (FASTQ files) s technickou a aplikační podporou v češtině.

V dokumentech ke stažení naleznete obecný návod. Nejaktuálnější verzi prosím srovnejte s číslem výrobní šarže. Nejaktuálnější šarže naleznete v odkazu dole na stránce - pod nadpisem Find documents for the lot

Technické parametry

Aplikace
Molekulární biologie, Onkologie, Výzkum, Tumor markery
Metoda
fastGEN
Skladovací podmínky
Méně než -20 °C
Vzorek
Tkáň, Tkáňový bloček fix. v parafínu (FFPE), DNA, cfDNA, FFPE DNA
Detekována agens
Geny KRAS, NRAS (kodony 12, 13, 59, 61, 117, 146) a BRAF (kodon 600)
Složení
Kompletní kit pro přípravu knihovny
Regulační status produktu
IVD

Video

Související produkty