Acid Phosphatase (Kyselá fosfatáza)

Kinetické stanovení katalytické koncentrace celkové a prostatické kyselé fosfatázy v séru.

Katalogové číslo
17617
Výrobce
Velikost balení
120 ml
Registrujte se a objednávejte zboží přímo

Máte dotaz k
tomuto produktu?

Dostalíková Eva
Dostalíková Eva
Customer Support Specialist
Biochemistry & Hematology

Popis

Metoda:

ACP katalyzuje hydrolýzu v kyselém prostředí alfa-naftylfosfátu (alfa-NP) na 1-naftol a fosfát. Alfa-naftol reaguje s diazo-2-chlor-5-toluen (FAST RED TR sůl) na barevnou azosloučeninu. Rychlost tvorby azosloučeniny měřená při 405 nm je přímo úměrná katalytické koncentraci celkové kyselé fosfatázy (ACP). Prostatická kyselá fosfatáza je inhibována pomocí vínanu a je určena rozdílem mezi celkovou kyselou fosfatázou (ACP-P) a ne-prostatickou kyselou fosfatázou (ACP-NPP).

Technické parametry

Aplikace
Onkologie
Metoda
Fotometrie
Skladovací podmínky
2 - 8 °C
Vzorek
Sérum
Regulační status produktu
IVD