Bio Vendor

Váš partner pro molekulárně biologickou laboratoř

Izolace a purifikace nukleových kyselin

Pro tento základní a pro následné analýzy velmi důležitý molekulární úkon nabízíme celou řadu kvalitních vysoce účinných manuálních extrakčních kitů, založených na technologii membránových kolon. Samozřejmostí je nabídka několika druhů i automatických izolátorů nukleových kyselin a k nim kompatibilních extrakčních kitů, které fungují jednak na principu využití magnetických částic, ale také využívajících membránové kolony.

  • InviMag® Blood RNA Exact Kit /IG

    InviMag® Blood RNA Exact Kit /IG

    Katalogové číslo: 2463320100INVITEK Molecular GmbH


    Kit na automatickou izolaci RNA z krve pro přístroj InviGenius PLUS