Váš partner pro molekulárně biologickou laboratoř

Izolace a purifikace nukleových kyselin

Pro tento základní a pro následné analýzy velmi důležitý molekulární úkon nabízíme celou řadu kvalitních vysoce účinných manuálních extrakčních kitů, založených na technologii membránových kolon. Samozřejmostí je nabídka několika druhů i automatických izolátorů nukleových kyselin a k nim kompatibilních extrakčních kitů, které fungují jednak na principu využití magnetických částic, ale také využívajících membránové kolony.

  • Katalogové číslo: LPSD20TAIGEN Bioscience

    Tento izolační kit slouží k extrakci DNA ze stolice, hlíny a dalších nečistých materiálů s kompletním odstraněním možných inhibitorů a kontaminant PCR.

© BioVendor 2013 Created by REDENGE