Bio Vendor

IL28B RealFastTM Assay (100 testů)

IL28B RealFastTM Assay (100 testů)
Katalogové číslo: 7-200
Výrobce: ViennaLab Diagnostics
Velikost balení: 100 testů

Popis

 

Chronická infekce HCV postihuje přibližně 3% světové populace a je hlavní příčinou cirhózy, rakoviny jater a transplantace jater.


Úspěch doporučené standardní léčby pegIFN / RBV závisí na virových i hostitelských faktorech. Pacienti infikovaní nepříznivým typem HCV typu 1 nebo 4 mají nižší SVR než pacienti infikovaní typem 2 nebo 3. Hostitelské faktory ovlivňující odpověď na léčbu zahrnují věk, pohlaví, etnický původ a genetické polymorfismy ovlivňující antivirovou aktivitu. Variant
a IFNL4 rs368234815 TT> ΔG je silněspojena s variantou rs12979860 C> T, dobř zavedený markerem pro dlouhodobýterapeutickýúpěh. Něolik studiíprokáalo rs368234815 jako funkčívariantu pro regulaci IL28B mRNA a ve srovnáís rs12979860 a jako lepšíprediktor clearance SVR a HCV, zejméa u pacientůs africký půodem. IFNL4 genotyp TT / TT podporuje spontáníi léčbněindukovanou virovou clearance u pacientůs HCV, primáněu těh infikovanýh typem 1 nebo 4.

 

Název kitu

IL28B RealFastTM Assay

Katalogové číslo

7-200

Výrobce

ViennaLab

Certifikace

CE IVD

Počet testů

100

Detekované mutace

Tři genotypy IFNL4 TT>ΔG

Referenční sekvence

NG_042193.1

Související produkty katalogová čísla

 Real-Time PCR cyclery

Alternativní produkty

-

Videa

https://www.viennalab.com/support/realfast-assays

 

Varianty

  • IL28B RealFastTM Assay (32 testů)

    Kód: 7-203ViennaLab Diagnostics


    Detekce varianty genu IFNL4, která napomáhá predikovat odpověď pacientů nemocných žloutenkou typu C (HCV) na léčbu pegylovaným interferonem a ribavirinem. 32 testů.

  • IL28B RealFastTM Assay (32 testů)

    Kód: 7-203


    Detekce varianty genu IFNL4, která napomáhá predikovat odpověď pacientů nemocných žloutenkou typu C (HCV) na léčbu pegylovaným interferonem a ribavirinem. 32 testů.