Bio Vendor

Váš partner pro imunologickou laboratoř

IA2/GAD screen

IA2/GAD screen
Katalogové číslo: AE-3604
Výrobce: Aesku.Diagnostics GmbH & Co. KG
Velikost balení: 96 jamek

Popis

AESKULISA IA2/GAD Screen imunoenzymatická souprava na kvalitativní a kvantitativní stanovení protilátek proti ostrůvkovým buňkám v lidském séru.