Bio Vendor

Váš partner pro

klinickou laboratoř

HYDRAGEL PROTEINURIE K20

HYDRAGEL PROTEINURIE K20
Katalogové číslo: S-3004
Výrobce: SEBIA
Velikost balení: 10 x 5

Popis

HYDRAGEL PROTEINURIE K20 kit je určen ke klasifikaci proteinurie v nezahuštěné moči. Kit se používá ve spojení s manuálním elektroforetickým zařízením. Elektroforéza na neutrálně pufrovaných SDS-agarózových gelech separuje močové bílkoviny podle jejich molekulové hmotnosti a zcela jasně odlišuje bílkoviny tubulárního od bílkovin glomerulárního původu. Výsledek elektroforetického dělení proteinů obarvených kyselou violetí je vizuálně porovnáván s proteinovým markerem v referenční stopě. Tak lze identifikovat jednotlivé bílkoviny a proteinurii správně klasifikovat. Každý agarózový gel kitu HYDRAGEL PROTEINURIE K20 je určen k analýze 5-ti vzorků.

Určeno pro diagnostické použití in vitro.


BEZPEČNOSTNÍ LIST ke stažení zde


NÁVOD ke stažení zde