Bio Vendor

Váš partner pro

klinickou laboratoř

HYDRAGEL PENTA K20 BEZ ANTISÉR

HYDRAGEL PENTA K20 BEZ ANTISÉR
Katalogové číslo: S-3037
Výrobce: SEBIA
Velikost balení: 10 x 3

Popis

HYDRAGEL IF Penta K20 kit je určen k detekci monoklonálních proteinů v lidském séru pomocí imunofixační elektroforézy na alkalicky pufrovaných (pH 9.2) agarózových gelech. Po elektroforetickém rozdělení sérových proteinů a jejich následné imunofixaci pentavalentním antisérem proti těžkým řetězcům anti-gama, anti-alfa a anti-mu volným i vázaným lehkým řetězcům anti-kappa a lambda jsou tyto precipitované proteiny barveny amidočerní. Přebytek barvy je odstraněn kyselým roztokem.

Každý gel je určen pro analýzu 3 vzorků.

Pouze pro diagnostické použití in vitro.