Bio Vendor

Váš partner pro

klinickou laboratoř

HYDRAGEL LP CIII PARTICLES

HYDRAGEL LP CIII PARTICLES
Katalogové číslo: S-4056
Výrobce: SEBIA
Velikost balení: 10 x 7

Popis

HYDRAGEL LP CIII kit je určen pro kvantifikaci celkového Apo CIII a Apo CIII přítomného v částicích bez Apo B (Apo CIII LP non B) v lidském séru elektroimunodifuzí na mírně alkalickém, pufrovaném (pH 7.6) agarózovém gelu. Gel obsahuje anti-apo CIII monospecifické protilátky.
Po migraci jsou výsledné raketky obarveny kyselou violetí. Přebytek barviva je odstraněn kyselým roztokem.
Kalibrační graf je sestrojen na základě měření kalibračního Apo CIII standardního sára. Výška pacientských raketek odpovídá sérovým hodnotám Apo CIII následovně: rozdíl mezi dvěma raketkami (upravený vzorek tak, aby byly vyloučeny částice obsahující Apo B a nativní vzorek) udává koncentraci Apo CIII v částicích obsahujících Apo B (Apo CIII LP B nebo LP B: CIII).

Každý agarózový gel v soupravě HYDRAGEL LP CIII je určen pro 7 vzorků.

Pro In Vitro diagnostické použití.