Bio Vendor

Váš partner pro

klinickou laboratoř

HYDRAGEL LP A1 PARTICLES

HYDRAGEL LP A1 PARTICLES
Katalogové číslo: S-4055
Výrobce: SEBIA
Velikost balení: 10 x 14

Popis

HYDRAGEL LP AI kit je určen pro kvantifikaci LP AI částic v lidském séru elektroimunodifuzí na mírně alkalickém, pufrovaném (pH 7.6) agarózovém gelu. Gel obsahuje anti-apo AI a anti-apo AII monospecifické protilátky. Po migraci, jsou výsledné raketky obarveny kyselou violetí. Přebytek barviva je odstraněn směsí kyselina/alkohol. Každý vzorek má dvě raketky: menší a tmavší odpovídá částicím obsahujícím apolipoprotein AII, větší a světlejší odpovídá částicím obsahujícím pouze apolipoprotein AI. Kalibrační graf je sestrojen změřením kalibračního séra o známé hodnotě LP AI. Výška raketek pacientů odpovídá sérovým hodnotám LP AI.

Každý agarózový gel v soupravě HYDRAGEL LP AI je určen pro 14 vzorků.

Pro In Vitro diagnostické použití.


BEZPEČNOSTNÍ LIST ke stažení zde


NÁVOD ke stažení zde