Bio Vendor

Váš partner pro

klinickou laboratoř

HYDRAGEL ISO-PAL K 20

HYDRAGEL ISO-PAL K 20
Katalogové číslo: S-3022
Výrobce: SEBIA
Velikost balení: 10 x 3

Popis

HYDRAGEL ISO-PAL K20 kit je určen k identifikaci i kvantitativnímu stanovení izoenzymů ALP v lidském séru elektroforezou na agaróze o pH 9.4. Separované izoenzymy ALP jsou vizualizovány pomocí specifického chromogenního substrátu. Osušené gely lze vyhodnotit vizuálně a denzitometricky stanovit procentuální zastoupení jednotlivých frakcí. Každý agarózový gel je určen pro analýzu tří vzorků.

Určeno pro diagnostické použití in vitro.


BEZPEČNOSTNÍ LIST ke stažení zde


NÁVOD ke stažení zde